Voorbeeld onderhoudsmodule B
Gepland onderhoud op afstand

Het periodiek controleren van de regelingen en de software, omvattend twéémaal per jaar inloggen op afstand, gedurende maximaal 3 uren. De controles worden uitgevoerd bij de installaties aangegeven door de opdrachtgever.
Hiervoor dient wel inlogmogelijkheid aanwezig te zijn op locatie.

De onderhoudswerkzaamheden omvatten:

  • Het assisteren bij het fijn afstellen van regelkringen en software systemen;
  • Het installeren van updates (verbeterde versie zonder uitbreidingen) van de systeemsoftware;
  • Het verlenen van assistentie met betrekking tot het optimaliseren van de prestatie van de hard- en software;
  • Het registreren van alle ingestelde regelparameters middels het maken van een controler “back-up” (ten behoeve van support en eventuele calamiteiten);
  • Functionele controle van de kritische informatiepunten die op het onderstation zijn aangesloten; Het analyseren van alarmen en mogelijke foutmeldingen uit het systeem;
  • Het verhelpen van de aanwezig zijnde storingen en/of problemen van de regeltechnische installaties;
  • Functionele controle en zo nodig analyse van het netwerk dan wel het datanet en indien nodig het verhelpen van aanwezig zijnde communicatieproblemen;
  • Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Indien de uit te voeren werkzaamheden niet binnen de beschikbare tijd voor het gepland onderhoud uitgevoerd kunnen worden, worden de werkzaamheden beperkt tot wat wel mogelijk is binnen de tijd van het gepland onderhoud. Alle overige werkzaamheden worden eerst na schriftelijke opdracht op regiebasis tegen de in het contract vermelde tarieven uitgevoerd.

Contact

Signum Meet- en Regeltechniek B.V.

Retentieweg 40

7572 PH Oldenzaal

Telefoonnummer: 0541 – 760 790

Telefoonnummers B.G.G.: 06 – 48 88 45 55 / 06 – 270 40 800

E-mail: info@signumregeltechniek.nl