Voorbeeld onderhoudsmodule A
Gepland op locatie

Het periodiek controleren van de regelingen en de software, omvattend éénmaal per jaar een bezoek van een dag. De controles worden uitgevoerd bij de installaties aangegeven door de opdrachtgever.
Het uitvoeren van visuele inspecties draagt bij tot het goed functioneren van de apparatuur en helpt ongeplande uitval te voorkomen.

De onderhoudswerkzaamheden omvatten:

 • Inspecteren en beproeven van het systeem;
 • Het assisteren bij het fijn afstellen van regelkringen en softwaresystemen;
 • Het installeren van updates (verbeterde versie zonder uitbreidingen) van de systeemsoftware;
 • Het verlenen van assistentie met betrekking tot het optimaliseren van de prestatie van de hard- en software;
 • Het registreren van alle ingestelde regelparameters middels het maken van een onderstation “back-up” (ten behoeve van support en eventuele calamiteiten);
 • Functionele controle van de kritische informatiepunten die op het onderstation zijn aangesloten;
 • Het analyseren van alarmen en mogelijke foutmeldingen uit het systeem;
 • Functionele controle van het netwerk dan wel het datanet en indien nodig het verhelpen van aanwezig zijnde communicatieproblemen in de software;
 • Het controleren en indien nodig vervangen van de aanwezige batterijen in de regelaars;

Controleren van:

 • Hoofdstromen;
 • Thermische beveiligingsinstellingen;
 • Aanwezigheid tekeningen;
 • Interventiemodulen;
 • Stofvrij maken kast.
 • Bedieningsinstructie op locatie maximaal 1 uur;
 • Rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden.

Indien de uit te voeren werkzaamheden niet binnen de beschikbare tijd voor het gepland onderhoud uitgevoerd kunnen worden, worden de werkzaamheden beperkt tot wat wel mogelijk is binnen de tijd van het gepland onderhoud. Alle overige werkzaamheden worden eerst na schriftelijke opdracht op regiebasis tegen de in het contract vermelde tarieven uitgevoerd.

Contact

Signum Meet- en Regeltechniek B.V.

Retentieweg 40

7572 PH Oldenzaal

Telefoonnummer: 0541 – 760 790

Telefoonnummers B.G.G.: 06 – 48 88 45 55 / 06 – 270 40 800

E-mail: info@signumregeltechniek.nl