Signum Meet en Regel is uw partner niet alleen tijdens realisatie van een nieuw meet en regel systeem maar ook na oplevering. Wij hebben een uitgebreid onderhoudsprogramma om uw installatie tijdens exploitatie te laten functioneren, waarvoor hij bedoeld is. Het achterwege laten van goed onderhoud leidt snel tot degeneratie van gebouw en installaties en daarmee tot waardevermindering van de investering. Door goed op uw object afgestemd onderhoud kunt u echter onverwachte en onnodig hoge kosten voorkomen, maar ook de exploitatiekosten beter spreiden.

Signum biedt u het onderhoudsconcept aan voor uw regeltechnische installaties. Met haar stappen module programma voor een service overeenkomsten kunt u uw voordeel doen, omdat het de mogelijkheid biedt de geboden werkzaamheden op uw regeltechnische installatie op uw eigen organisatie af te stemmen.

Door uw eigen keuze heeft u de vrijheid invulling te geven aan het regeltechnisch onderhoud.
Wat leidt tot:

  • Exploitatie kosten van energie te optimaliseren;
  • Door afwijking van meetorganen tijdig te signaleren;
  • Installatiebeschikbaarheid te verhogen;
  • Levensduur van de installatie te verlengen;
  • Personeel- en systeeminvestering veilig te stellen;
  • Bedrijfskosten te reduceren;
  • Comfort te optimaliseren.

Helpdesk ondersteuning

De helpdesk biedt u alle faciliteiten van volledig telefonisch support, maximaal 12 uur per jaar. Deze helpdesk is van toepassing op de genoemde installaties. U kunt gebruik maken van de helpdesk gedurende normale werktijden. Indien het verzoek om telefonische ondersteuning grote inspanning aan de zijde van Opdrachtnemer tot gevolg heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever inlichten over de geschatte kosten die dit met zich meebrengt alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Indien de Opdrachtgever akkoord gaat zullen de uiteindelijke kosten op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

Contact

Signum Meet- en Regeltechniek B.V.

Retentieweg 40

7572 PH Oldenzaal

Telefoonnummer: 0541 – 760 790

Telefoonnummers B.G.G.: 06 – 48 88 45 55 / 06 – 270 40 800

E-mail: info@signumregeltechniek.nl